Call of Duty: Black Ops Cold War

Period zaoštrenosti odnosa SAD i SSSR tokom gotovo čitave druge polovine 20. veka, poznat pod nazivom Hladni rat, nikada nije prerastao (srećom po čovečanstvo) u direktan vojni konflikt između velikih svetskih sila. Posmatrano s druge strane, to je jedan od sukoba sa najviše indirektnih žrtava, kako u Korejskom, Vijetnamskom i Afganistanskom ratu, tako i u…